Computer Controls

Oprogramowanie inżynierskie to bardzo szerokie zagadnienie, które może być interpretowane w różny sposób. W obecnych czasach oprogramowanie jest powszechne we wszystkich dziedzinach naszego życia, więc określenie całego spektrum różnego typu oprogramowania dla inżynierów jedynym czy dwoma zdaniami jest kompletnie nie możliwe. (więcej…)

Choroba Trzeciego Wieku

Alzheimer atakuje podstępnie. Pojawiające się problemy z zapamiętywaniem nie wzbudzają podejrzeń. Alzheimer jest chorobą ludzi starszych, czy zatem dziwić może, że pamięć już nie ta? Wraz z upływem czasu i obumieraniem struktur w mózgu chory traci kontakt z rzeczywistością. W zaawansowanym stadium choroby staje się niezdolny do samodzielnego życia. (więcej…)