Gdzie leżą sztabki złota?

Gdzie leżą sztabki złota?

Cena uncji złota idzie w górę wprost proporcjonalnie do narastania emocjonalnej paniki na rynkach. Większość kupuje, mało kto sprzedaje. Sztabki złota leżące w skarbcach należących do rządów wielu krajów zyskują na wartości. A kto ma ich najwięcej?

W liczbach bezwzględnych najwięcej złota ma Europejski Bank Centralny. W sumie sztabki złota zgromadzone przez banki będące udziałowcami EBC ważą 10 tys. ton. To jedna trzecia całego zapasu złota na świecie. Ale uwaga! Tylko 500 ton rzeczywiście leży w skarbcach banku we Frankfurcie. Reszta znajduje się w zasobach poszczególnych krajów członkowskich.

Na głowę mieszkańca strefy euro przypada 21,95 g złota.

Drugie na liście są Stany Zjednoczone, które w sumie mają 8,1 tys. ton kruszcu. Sztabki złota przetrzymywane są w bezpiecznych miejscach, których symbolem przez lata był Fort Knox. Oprócz nich w budynkach przystosowanych do przechowywania złota trzymano także deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych czy węgierskie klejnoty koronne.

Na jednego Amerykanina przypada 26,5 g złota.

Jak już zostało powiedziane, sztabki złota, które składają się na rezerwę EBC znajdują się w poszczególnych krajach członkowskich. I dlatego na trzecim miejscu listy uplasowały się Niemcy, które mają w sumie 3,4 tys. ton tego kruszcu. Przeciętnie na jednego mieszkańca tego kraju przypada więc 41,3 g .

Kolejnym potentatem jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Instytucja kierowana od niedawna przeze panią Lagarde ma złota 2,8 tys. ton. Sztabki złota, które ma MFW służą min. pozyskiwaniu kapitału niezbędnego na pożyczki dla krajów, które znalazły się w kłopotach.

Niespodzianką jest wysoka pozycja Włoch. Kraj uważany za niezdolny do jakichkolwiek reform, ociężały i zamieszkiwany przez kochających życie i lenistwo ludzi ma prawie 2,5 tys. ton złota. Każdy z Włochów może więc czuć się właścicielem 42 g kruszcu. Niemal tyle samo złota co Włosi mają Francuzi. Ponieważ jednak jest ich więcej, na jednego mieszkańca przypada zaledwie 38 g złota .

Dwie kolejne pozycje zajmują – z niemal identyczną ilością złota – Chiny i Szwajcaria. Trudno o dwa bardziej różniące się od siebie kraje. Ogromne Chiny budują swoje rezerwy zaledwie od kilku lat. W tej chwili pokrywają one jedynie 1,6 proc. ich rezerw walutowych. Zupełnie inaczej jest w Szwajcarii. Tam sztabki złota leżą w skarbcach od dziesiątków, jeśli nie setek lat. Na jednego mieszkańca przypada rekordowa ilość 136,7 g złota.

Wszystkie wymienione wyżej kraje mają ponad tysiąc ton złota każdy. Reszcie nie udaje się przekroczyć tego progu. Gdzie na liście znajduje się Polska? Tuż obok Rumunii i Meksyku, w połowie czwartej dziesiątki. Nasze rezerwy złota to około 103 tony. To wystarcza jedynie na pokrycie 4,5 proc. rezerw walutowych.

Czy rezerwy złota mają w dzisiejszych czasach jakiś sens? Taki sam, jak przetrzymywanie innych surowców. W razie potrzeby można je zamienić na realne pieniądze. O swoje własne rezerwy złota możesz zadbać kupując złoto inwestycyjne na stronie http://www.coinart.pl/.