CV – jak napisać?

CV – jak napisać?

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony tematyce CV. Spróbujemy pokazać jak powinno wyglądać CV, z jakich pozycji się składać oraz udzielimy kilku wskazówek na które należy zwrócić uwagę, gdy po raz pierwszy sporządza się CV. Odpowiemy także na pytanie jak pisać CV, aby było skuteczne.

CV jak napisać?

Odpowiedź na pytanie jak pisać CV jest prosta. Należy ująć w CV pozycje takie jak:

* dane osobowe, do których zaliczamy: imię i nazwisko, imiona rodziców;

* dane kontaktowe, czyli adres korespondencyjny, numer telefonu;

* doświadczenie zawodowe – w tym miejscu powinny się znaleźć takie informacje, jak: okres pracy w danej firmie, nazwa firmy, krótki opis wykonywanych czynności na danym stanowisku. To wszystko powinno mieć układ chronologiczny, czyli doświadczenie zawodowe opisujemy od najdawniej zajmowanego stanowiska do najbardziej aktualnego. Należy też pamiętać, żeby w tym miejscu nie rozpisywać się za bardzo, gdyż dobre CV powinno mieć maksymalnie 2 strony. Powinno się szanować swój czas i osoby rekrutującej. Nie ma szans, żeby osoba zajmująca się rekrutacją dokładnie przeczytała bardzo długie CV, gdyż w przypadku jednej rekrutacji musi zapoznać się z kilkudziesięcioma CV;

* wykształcenie – tu również przyjmujemy chronologiczny układ prezentacji, czyli od najdawniejszego do najbardziej aktualnego;

* umiejętności i hobby, czyli na przykład znajomość języków obcych oraz inne zainteresowania;

*zgoda na przetwarzanie danych osobowych, gdyż bez niej pracodawca nie może zapoznać się z CV oraz skontaktować się z kandydatem w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne. Zgoda ta może być w wersji uproszczonej “wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez [tutaj należy podać dane pracodawcy] w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym”. Można ją także podać w wersji rozszerzonej “„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Jak napisać pierwsze CV?

Odpowiedź na pytanie jak napisać pierwsze CV nie jest skomplikowana. Co do zasady pierwsze CV powinno zawierać takie same pozycje jak standardowe CV. Jedynie pozycja doświadczenie może wyglądać trochę inaczej. Jeżeli dopiero osoba zaczyna swoją ścieżkę zawodową, to nie ma doświadczenia zawodowego, więc w tym miejscu powinna opisać odbywane staże lub praktyki. Jeżeli nie odbywała staży, praktyk powinna pominąć tą pozycję i do CV dołączyć list motywacyjny z którego będzie wynikać dlaczego pracodawca powinien zatrudnić właśnie ją oraz jakie jej cechy charakteru świadczą o tym, że będzie dobrym pracownikiem na tym stanowisku. Jak widać odpowiedź na pytanie: CV jak napisać, wcale nie jest taka trudna.