Elektryk

Elektryk

Elektryk rzeszów to zawód, na który wciąż jest ogromne zapotrzebowanie. Pomiary elektryczne rzeszów muszą być bowiem wykonywane przez wykwalifikowane osoby, które przeszły odpowiednie kursy i zdały egzaminy (np. sep rzeszów).

Czym zajmuje się elektryk rzeszów?

Elektryk rzeszów, który ma uprawnienia sep rzeszów może wykonywać sporo różnego rodzaju zadań. Po pierwsze elektryk rzeszów zajmuje się wykonaniem, przebudową, czy nawet konserwacja i naprawą różnego typu instalacji elektrycznych jedno- i trójfazowych. Co więcej, to właśnie elektryk instaluje dodatkowe punkty zasilania, a także diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych. Elektryk dobiera też odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych oraz montuje rozdzielnice niskiego napięcia, instaluje oprawy oświetleniowe, diagnozuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, a także wykonuje pomiary elektryczne rzeszów. Może on też instalować i demontować proste urządzenia elektryczne o małej i średniej mocy.

Praca elektryk rzeszów

Według wielu opinii praca elektryka zaliczana jest do prac ciężkich, ponieważ wymaga ona bardzo często ręcznego przenoszenia różnego rodzaju materiałów, zaś specyfiką tej pracy jest wykonywanie jej w ciągłym ruchu, a także w niezwykle niewdzięcznej pozycji wymuszonej. I właśnie z tego też powodu, by pracować jako elektryk, niezbędna jest duża sprawność układu kostno-stawowego, duża sprawność. Tu też należy podkreślić, że każdy elektromonter instalacji elektrycznych pracuje na wysokości, przez co też bezwzględnie musi się on cechować dużą sprawnością narządu równowagi, a też nie może mieć w żadnym wypadku lęku przed wysokością.

Jak zostać elektrykiem?

By zostać elektrykiem, przede wszystkim należy ukończyć szkołę zawodową lub technikum. Oczywiście najbardziej wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach inżynierskich (co też na pewno zagwarantuje zdecydowanie wyższe zarobki i większe możliwości zatrudnienia), jednak nie jest to koniecznością. Elektrykiem można zostać bez ukończonych studiów wyższych, zaś niezwykle popularne uprawnienia sep rzeszów, można zdobyć w ośrodkach egzaminacyjnych SEP (tzw. Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich). By móc pracować, konieczne jest zdobycie kwalifikacji SEP upoważniających do pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem.