Uprawnienia gazowe – jak zdobyć?

Uprawnienia gazowe – jak zdobyć?

Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że do pracy z elektrycznością, energetycznością oraz gazem potrzebujemy specjalnych uprawnień. Co prawda niemal każdemu z nas znane są podstawowe zasady obchodzenia się z prądem i gazem, jak chociażby zakaz zbliżania się z otwartym ogniem do źródeł gazu, to jednak w praktyce i tak niezbędne jest zdobycie odpowiedniego uprawnienia potwierdzonego certyfikatem, jeżeli tylko chcemy pracować z tego typu sieciami przesyłowymi oraz urządzeniami. W jaki sposób zdobyć jednak uprawnienia gazowe i co trzeba o nich wiedzieć?

Szkolenie dla każdego?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że odbycie kursu gazowego jest niezbędne do uzyskania uprawnień. Wbrew pozorom nie jest to specjalnie długi i trudne – sam kurs to przeważnie jeden dzień nauki opierający się na wykładach i prezentacjach. Do uzyskania uprawnień g3 konieczne jest jednak również późniejsze złożenie egzaminu przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną, która przyznaje uprawnienia – termin egzaminu jest zawsze uzgadniany z kursantem podczas szkolenia.

Uprawnienia g3 – wiek i wykształcenie

Wbrew pozorom niemal każdy może przystąpić do szkolenia dla gazowników, tj. szkolenia w celu zdobycia uprawnień g3. Jedynymi wymogami jest ukończenie 18-tego roku życia oraz posiadanie przynajmniej podstawowego wykształcenia. Do odbycia szkolenia z uprawnień gazowych nie jest konieczne wcześniejsze ukończenie kursów na uprawnienia elektryczne lub energetyczne – są to niezależne od siebie uprawnienia.

Po co szkolenia dla gazowników?

Wbrew pozorom uprawnienia gazownicze nie są jednolite i realizowane są w dwóch grupach – E, jako eksploatacja urządzeń gazowych oraz D, jako dozór urządzeń gazowych. Wybór odpowiedniego kursu powinien być dopasowany do zakresu wykonywanej przez nas pracy. Tak też uprawnienia g3 pozwalają nie tylko na bezpieczny montaż oraz późniejszą obsługę wraz z konserwacją urządzeń gazowych, ale również pozwalają pełnić gole gazownika (np. w przedsiębiorstwie gazowym).

Uprawnienia gazowe

Podsumowując, pomimo tego, że może wydawać się nam, że szkolenia gazowe nie mogą nas nic nowego nauczyć, to chcąc pracować na stanowisku związanym z obsługą gazu płynnego, konieczne jest ukończenie odpowiedniego szkolenia gazowego oraz uzyskanie stosownych uprawnień.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-gazowe-g3