Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena firmy najczęściej przeprowadzana jest w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa. Ale nie tylko. Dzieje się tak także wówczas kiedy np. nowy inwestor chciałby nabyć część akcji czy udziałów w firmie. Często tego typu transakcje nie mogą się w ogólne odbyć bez wcześniej przygotowanej wyceny.

Cele wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw wykonywana jest w bardzo różnych etapach działalności firm. Najczęściej odbywa się to w momencie kiedy firma stoi przed koniecznością dokonania zmian w strukturach swojej organizacji, w tym zmian własnościowych. Dzieje się tak także jeśli przedsiębiorstwo chce przeprowadzić procedurę przekształcenia.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa może być wykonana na kilka sposobów. Do głównym metod wycen zaliczyć można metodę majątkową, dochodową oraz mieszaną. Każda z tych metod można być zastosowana do wyceny dowolnego przedsiębiorstwa. To jednak, która z tych metod zostanie wybrana zależy od oczekiwań inwestorów oraz od tego w jakim celu wycena ma zostać wykonana. To właśnie cel wyceny firmy decyduje o tym, która z wyżej wymienionych metod zostanie zastosowana.

Metoda majątkowa

Metoda majątkowa zakłada, że o wartości przedsiębiorstwa świadczą wszystkie jej aktywa pomniejszone o zobowiązania firmy. Innymi słowy, można powiedzieć, że metoda ta polega na odjęciu faktycznych zobowiązań firmy od jej faktycznie posiadanego majątku. Do zastosowania tej metody konieczne jest sprawozdanie finansowe.

Metoda dochodowa

Natomiast metoda dochodowa zakłada, że o wartości przedsiębiorstwa mogą świadczyć przyszłe oczekiwane przychody firmy. Niestety nie jest to metoda do końca dokłada. Trudno jest bowiem ze 100% pewnością przewidzieć wszystkie nadchodzące przychody firmy.

Metoda mieszana

Metoda ta często określana jest także jako metoda porównawcza. W tym przypadku dokonuje się porównania wyników finansowych przedsiębiorstwa z wynikami finansowymi innego przedsiębiorstwa, które można z nim porównać. Niestety także i w przypadku tej metody napotkać można pewne problemy. Chodzi tu przede wszystkim o to, iż trudno jest uzyskać wiarygodne dane finansowe innych przedsiębiorstw.

To, która z metod zostanie wybrana zależy od tego w jakim celu wycena ma być wykonana oraz jaką funkcję będzie miała spełniać.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC