Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek

Firmy działające w różnych gałęziach potrzebują wsparcia różnych firm zewnętrznych, z których pomocy można korzystać na żądanie i w zależności od pojawiających się potrzeb. Podobnie działa obsługa prawna spółek, w ramach której przedsiębiorcy mogą liczyć na wszechstronną pomoc prawników.

Stała współpraca z jedną kancelarią

Sama obsługa prawna spółek bywa dość pojemnym hasłem, pod którym kryje się zarówno zastępowanie przedsiębiorców i ich reprezentacja, jak i prowadzenie negocjacji i sporządzanie umów. Większość z wymienionych działań to jednak sprawy, które jedynie się pojawiają co jakiś. Mimo to wsparcie ze strony jednej konkretnej kancelarii prawnej jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

Znana przedsiębiorcy kancelaria poprzez delegowanego adwokata może reprezentować spółkę już na etapie jej rejestracji, aby następnie na bieżąco śledzić i dokonywać odpowiednich zmian zarówno w kontekście aktualizacji danych rejestrowych, jak i tworzenia aktualnych umów, regulacji oraz dokumentów prawnych.

Sprawy cywilne – także możliwe

Bardzo często właściciele spółek oczekują, że kancelaria prawna będzie się zajmować praktycznie wszystkimi rodzajami spraw. Czasem chodzi o reprezentowanie spółki przed organami skarbowymi, czasem o prowadzenie spraw sądowych.

Zdarza się także, że kancelaria prawna oferuje wsparcie w przypadku spraw cywilnych czy prowadzonych przed sądem pracy. Zazwyczaj takie sprawy zakładane są przez byłych pracowników, niemniej jednak wskazane jest, aby kancelaria, która ma dostęp do wszystkich dokumentów spółki, reprezentowała ją także w takim przypadku.

Od aktów prawnych do spraw sądowych

Najczęściej oferowana przez kancelarie obsługa prawna spółek dotyczy głównie tworzenia dokumentów prawnych oraz wszelkich działań, o jakich wspomina kodeks spółek handlowych. Dobry adwokat zatrudniony w kancelarii odpowiada za tworzenie pism procesowych w przypadku zakładanych spraw w sądach, ale również tworzy dokumenty wewnętrzne, jak regulaminy, wewnętrzne akty prawne czy zarządzenia.

Jeśli spółka zdecyduje się także na reprezentację przez kancelarię prawną, wówczas także wszelka korespondencja, prowadzona z organami państwa, znajduje się po stronie kancelarii. Wskazane jest, aby do obsługi spółki został delegowany konkretny adwokat lub kilkuosobowy zespół prawników w przypadku większych spółek, którzy będą na bieżąco monitorować działalność spółki w kontekście prawnym.

Kancelariom prawnym można również zlecać dodatkowe zadania, jak np. windykacja wierzytelności czy wysyłanie wezwań do zapłaty, skierowanych do wybranych dłużników.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl