Oprogramowanie do zarządzania obsługą kadro-płacową

Oprogramowanie do zarządzania obsługą kadro-płacową

Oprogramowanie Symfonia może odpowiadać za archiwizację oraz gromadzenie danych o pracownikach. Są one bardzo przydatne w prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej, a także planowaniu jej. W ten sposób uzyskać można bardzo łatwy dostęp do informacji o zatrudnionych, historii zmian czy kopii dokumentów. Przechowywane są one w specjalnych pracowniczych teczkach elektronicznych.

Działanie modułu

W skład modułu wchodzą wszystkie zagadnienia związane z obsługą kadrowo-płacową. Wszystkie elementy procesu zrealizować można dzięki poszczególnym czynnościom do zatrudnienia, rejestracji czasu pracy, obsługi ewidencji czy rejestracji w ewidencji ubezpieczeń. Symfonia ERP tworzy pełną ewidencję wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych oraz generuje listy płac. Wiele pozytywów zyskuje na tym również obsługiwana przez system Symfonia księgowość. Oprogramowanie współpracuje z systemami bankowości elektronicznej, a także pozwala na zaksięgowanie dokumentacji w każdej ze struktur układu kosztów. Działanie modułu jest w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ponieważ działająca w oprogramowaniu Symfonia księgowość rejestruje wszystkie informacje o dokonywaniu zmian oraz chroni poszczególne dane przed dostępem osób do tego niepowołanych.

Automatyzacja rozliczeń

Wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczanie podatkowe jest w oprogramowaniu Symfonia całkowicie zautomatyzowane. Pozwala to na bezpośrednie wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń oraz ewidencji kadrowej, a także wszystkich związanych z tym skutków. Znacznie ułatwione jest także przygotowanie skorygowanych deklaracji oraz kontrolowanie ewidencji zdarzeń. Symfonia ERP obsługuje wzory przelewów każdego typu, generując przelewy papierowe w formie gotowych druków lub nadruków, a także pliki elektroniczne. Dzięki temu możliwa jest obsługa dużej ilości rachunków bankowych firmy oraz pracowników.

Obsługa finansów

Zyskują na tym obsługiwane przez system Symfonia finanse, ponieważ zarządzane są również wszystkie zagadnienia związane z obliczaniem i kontrolą składek, a także funduszy, ubezpieczeń zdrowotnych oraz społecznych. Dzięki obsłudze finansów Symfonia zapewnia również kompleksową współpracę z urzędami. Pozwala na dostęp do deklaracji podatkowych, wraz z możliwością oszacowania i przesłania przelewów miesięcznych na zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego. Symfonia ERP współpracuje również z programami płatniczymi oraz zakładami pracy chronionej. Przygotowane są wszystkie niezbędne deklaracje w formie elektronicznej, razem z załącznikami.

Profesjonalny program do finansów i księgowości znajdziesz na stronie http://www.tradiss.pl/system-sage-symfonia/wymagania-techniczne.html