Popularność programowania obiektowego

Popularność programowania obiektowego

Współcześnie w Informatyce paradygmat programowania obiektowego jest tak powszechny, iż nawet na studiach informatycznych jest on wykładany jako oddzielny przedmiot akademicki – programowanie Java bądź w C# to inne przedmioty. Większość nowoczesnych języków programowania to języki domyślnie obiektowe.

Nowoczesne programowanie obiektowe

Do nowoczesnych języków obiektowych można zaliczyć na przykład C#, Java, PHP, JavaScript, C++, chociaż ten ostatni jest silnie obiektowy to można zastosować programowanie strukturalne. Na przykład programowanie Java wymaga domyślnie OOP (skrót z ang. object oriented programming) – w tym wypadku kod należy pisać w klasie (klasa to typ danych definiowany przez osobę piszącą kod programu), która ma taką samą nazwę jak plik, w którym się znajduje. Programowanie w Java wymaga, aby funkcja główna czyli ta o nazwie main, od której zaczyna się wykonanie programu znajdowała się wewnątrz klasy – takie funkcje nazywane są metodami i wywoływane są zazwyczaj przez obiekt danej klasy.

Programowanie obiektowe a firmy informatyczne

Przeglądając oferty pracy dla deweloperów nowoczesnych języków programowania w większości przypadków wymagana jest wiedza z zakresu OOP. Jeśli będziesz aplikował do firmy typu software house, która wykonuje przykładowo outsourcing java albo robi dynamiczne strony www w JSP czy PHP7 to wiedz, iż umiejętność programowania obiektowego na wysokim poziomie może być twoją mocną stroną. Outsourcing to wynajęcie specjalistów z jednej firmy na rzecz drugiej i w branży IT jest to dość powszechne chociażby w outsourcingu javy albo administracji serwerami Linux – co jest oszczędnością dla firmy wynajmującej. We współczesnej informatyce jest czymś dziwnym, jeśli informatyk nie zna dobrze paradygmatu obiektowego nawet, gdy ma inną specjalizację przykładowo bazy danych lub administracja serwerami – ten styl pisania kodu i prowadzenia projektów informatycznych, projektowania oprogramowania np. w UML jest po prostu powszechny. Ale nie martw się jeśli nie znasz dobrze tego paradygmatu, a marzy ci się praca w firmie zajmującej się Java Development Outsourcing, Zend Framework albo wykorzystującej C#, ASP.NET i .NET Framework i inne technologie – jest wiele kursów, książek dzięki którym poznasz OOP, nawet online, w popularnych serwisach z wideo przesyłanymi przez użytkowników. Naturalnie firma, która zajmuje się outsourcingiem java development będzie wymagać od ciebie dobrej znajomości Javy, JSP, biblioteki Java i serwerów aplikacji jednakże paradygmat obiektowy jest zasadniczy.