Ratunek przed upadkiem

Ratunek przed upadkiem

Kiedy firma znajduje się blisko bankructwa, konieczne jest wprowadzenie specjalnych działań, które pozwolą jej spłacić długi. Zbiór takich działań nazywa się restrukturyzowaniem firmy. Na czym konkretnie ono polega? Jakie są szczegółowe cele restrukturyzacji firm?

Struktura i metody działania firmy

Rzecz jasna, firmy nie upadają bez powodów. Czasami przyczyną są czynniki losowe, innym razem błędy ludzkie. Tak czy inaczej, zwykle możliwe jest wprowadzenie takich zmian, które pozwolą stanąć firmie na nogi. Nieraz okazuje się, że wystarczy zmienić sposoby zarządzania firmą i wprowadzić pewne oszczędności. Nieraz jednak konieczna jest nawet zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa.

W celu ratowania firmy nieraz zmianie ulega cała struktura firmy. Konieczne jest zmodyfikowanie zarówno metod jej działania, jak i nawet zmiana branży działania. Bardzo ważne jest, aby restrukturyzacje firm prowadzili specjaliści, którzy w tak trudnych okolicznościach podejmują dobre decyzje.

Jak chronieni są wierzyciele?

Czasami dochodzi do sytuacji, w których dłużnicy spodziewając się bankructwa firmy wyprowadzają z niej resztki majaku. Dochodzi więc na przykład do sprzedaży firmy za grosze. Tym samym, istnieje ryzyko, że wierzyciele nie będą w stanie odzyskać pieniędzy. Polskie prawo przewiduje więc podjęcie odpowiednich działań, które mają na celu ochronę wierzycieli.

Obecnie, zgodnie z panującymi przepisami prawa, jeśli rozpoczęta zostanie restrukturyzacja firmy, istnieje możliwość anulowania decyzji dłużnika, które podejmował on przed rozpoczęciem restrukturyzacji. Tym samym, zawarte przez dłużnika transakcje zostają anulowane, a nabywca musi zwrócić nabyte mienie lub jego równowartość w gotówce.

Radykalne postępowanie

Warto zauważyć, że restrukturyzacje firm przyjmują różne oblicza. Czasami wystarczają niewielkie zmiany i jedynie minimalne ograniczenie praw dłużnika. Jednakże, w niektórych przypadkach niestety tak delikatne działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Najbardziej radykalne jest z pewnością postępowanie sanacyjne. W tym przypadku dłużnik traci w zasadzie jakiekolwiek prawa, jeśli chodzi o zarządzanie firmą. Władza przechodzi w ręce sądu, do którego od tego momentu. należy podejmowanie decyzji.

Artykuł powstał we współpracy z firmą GLC