Choroba Trzeciego Wieku

Choroba Trzeciego Wieku

Alzheimer atakuje podstępnie. Pojawiające się problemy z zapamiętywaniem nie wzbudzają podejrzeń. Alzheimer jest chorobą ludzi starszych, czy zatem dziwić może, że pamięć już nie ta? Wraz z upływem czasu i obumieraniem struktur w mózgu chory traci kontakt z rzeczywistością. W zaawansowanym stadium choroby staje się niezdolny do samodzielnego życia.

To Alzheimer

Taka diagnoza wywraca życie chorego i jego rodziny do góry nogami. Z dnia na dzień dochodzi do nieoczekiwanej zmiany miejsc. Dzieci stają się opiekunami, a chora matka czy ojciec wcielają się w rolę dziecka.

W zaawansowanym stadium choroby pacjent traci poczucie rzeczywistości i nie można go pozostawić, choćby na chwilę, samego. Bywa, że miewa urojenia i halucynacje, i staje się agresywny. Rodziny wchodzą więc do sieci, wystukując hasło typu „dom opieki alzheimer”, po czym zaczynają odwiedzać ośrodki dla chorych na alzheimera w poszukiwaniu godnego miejsca dla bliskiego.

Hasło „dom opieki alzheimer” jest dobrze znane wyszukiwarkom internetowym. Szacuje się, że w Polsce żyje już 500 tys. osób zmagających się z tą chorobą. Niektórzy z nich zamieszkają w placówkach opiekuńczych, a ośrodki dla chorych na alzheimera z grubsza dzielą się na te zarządzane przez państwo i prywatne.

Dom Pomocy Społecznej (DPS)

Zamieszkać w nim mogą osoby, które stały się niesamodzielne i wymagają całodobowej, niemożliwej do zapewnienia w domu opieki. Procedurę związaną z przyjęciem do DPSu rozpoczyna złożenie wniosku w MOPS-ie. Po załatwieniu formalności należy uzbroić się w cierpliwość, bo fatalną wiadomością dla zdesperowanej rodziny starającej się o miejsce w ośrodku dla chorych na alzheimera jest to, że na przyjęcie czekać można miesiącami.

Domy opieki społecznej

Jeszcze do niedawna istniały tylko państwowe domy pomocy społecznej Wraz ze wzrostem liczby chorych na alzheimera, jak grzyby po deszczu wyrastać zaczęły prywatne domy opieki, w tym i takie, które przyjmują pacjentów z chorobami otępiennymi.

Oferta prywatnych domów opieki dla chorych na alzheimera jest coraz bogatsza i stara się łączyć opiekę z terapią. Zapewniony jest dostęp do lekarza i stałe dyżury pielęgniarskie. Rezydenci mogą korzystać z gabinetów rehabilitacyjnych i pracowni warsztatowych.

Wobec braku miejsc w DPS-ach sytuację ratują społeczne, czytaj prywatne domy opieki. W woj. mazowieckim, co łatwo sprawdzić, wchodząc na „domy opieki społecznej mazowieckie”, ich liczba przewyższyła już ilość DPS-ów. Ponieważ muszą konkurować między sobą, poziom usług rośnie. Domy poszerzają wachlarz świadczeń, a stosunek oferty do ceny wygląda zachęcająco. Jeżeli chodzi o domy opieki społecznej mazowieckie przystosowało już ponad 100 placówek na potrzeby chorych na alzheimera.

Opieka nad chorymi na choroby neurodegeneracyjne to duży koszt dla budżetu każdego państwa, jakkolwiek w Polsce, w odróżnieniu od wielu krajów europejskich, znakomita część tych wydatków lekką ręką decydentów przerzucona została na rodziny. Szacuje się, że w 2050 roku liczba chorych wzrośnie do 1 miliona.